Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az aradesign.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 • A Szolgáltató
 • Név: Aradesign Kft.
 • Székhely: 2112 Veresegyház, Mikes K. u. 18.
 • Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Ráday u. 59.
 • Üzlethelyiség címe: 2112 Veresegyház, Ráday u. 59.
 • Képviselő neve: Straub Péter
 • Cégjegyzékszám: 13-09-144869
 • Bejegyző Bíróság neve: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
 • Adószám: 23169685-2-13
 • Közösségi adószám: HU23169685-2-13
 • Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.
 • Számlaszám: 10103836-31907800-01003006
 • IBAN számlaszám: HU10103836-31907800-01003006
 • E-mail cím: info@aradesign.hu

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon a Szolgáltató nyomdai illetve dekorációs termékeket, illetve szolgáltatást értékesít.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.  Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot, illetve feltöltheti a megrendelés teljesítéséhez szükséges fájlt, fájlokat, illetve egyedi kérést, megjegyzést társíthat hozzá. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosításamenüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.1.2 Anyagleadás

A gyártáshoz illetve a gyártás-előkészítéshez szükséges fájl vagy irat, Szolgáltató részére történő eljuttatása.
A nyomtatvány tartalmának meghatározása a megrendelő feladata. Ezt a gyártáshoz kétféle módon adhatja át.
– aradesign.hu weboldal megrendelőfelületén feltöltve
– A megfelelő file formátumok: (AI, CDR, PS, PDF, TIF (300 dpi), JPEG (300 dpi) )
– Tartalmi leírásban, e-mailben vagy személyesen.-

A megrendelő ebben az esetben írásban adja meg a megrendelt nyomtatvány tartalmát, illetve a szükséges grafikai elemek (pl.: logo) leírását.

5.1.3 A várható grafikai költség

A grafikai költség, a megrendelést követően, az igény pontos ismeretében kerül meghatározásra, de mindenkor a Szolgáltató által megadott értékintervallumon belül marad. A grafikai költség csak szerkesztési díjat tartalmaz. A megrendelő általi szerkesztési óradíj elfogadása, megfizetése nem jelenti a Felhasználó részéről a tulajdonlást. A szerkesztett anyagot korlátlanul csak a grafika licenc díjának megfizetését követően van lehetősége.
Ennek díja egyedi megállapítás alapján történik. A licenc díj megfizetéséig a grafikai anyag a Szolgáltató tulajdonában marad, a licenszdíj teljesítését követően azzal
a Felhasználó szabadon rendelkezhet. A grafikai költség nem tartalmaz külső munkadíjat pl.: fotózást.
A megállapított összegről a megrendelő elektronikus úton kap értesítést.A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelő részére, hogy a vállalkozó által elkészített grafikát nyomtatás előtt ellenőrizze és jóváhagyja. Erre a Szolgáltató által küldött elektronikus úton küldött módon van lehetőség. A korrektúra elfogadása után, valamint ha a megrendelő nem él a lehetőséggel, az elkészült nyomtatványban lévő esetleges tartalmi és grafikai hibákért a vállalkozó nem vállal felelősséget. Nyomtatást, csak a megfizetett grafikai költség után kezdünk meg! A grafikai költség és a licenc díj megfizetése után küldjük meg a nagy felbontású „vízjel” nélküli kész grafikai anyagot pdf illetve jpg formátumban, melyet szabadon felhasználhat pl. internetes felületen, és egyéb nyomtatásban vagy dekorációs célra.

5.1.4. A nyomtatás ellenőrzése

A Szolgáltató sajátosságából adódóan nincs lehetőség a gyártás helyszínen történő, a Felhasználó illetve annak képviselője általi ellenőrzésre. Ennek elvégzése a Szolgáltató felelőssége.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3 A személyes kapcsolatfelvétel lehetősége.

A megrendelő lehetőséget biztosít a vállalkozó képviselőjének -továbbiakban ügyintéző- személyes vagy telefonos kapcsolatfelvételre melyben egyeztet a nyomtatvány gyártásához szükséges, nem rögzített egyéb információkról.

5.4. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével, vagy előre utalás esetén az összeg beérkezését követő Szolgáltató általi *visszaigazolás megküldését követően. (*Előre utalás esetén kap egy visszaigazoló e-mailt, illetve ezt követően egy külön elfogadó e-mailt, mellékelve a Díjbekérővel, ami alapján az utalást teljesíteni tudja. Az utalás beérkezését a Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja, melynek időpontja megegyezik a megrendelés véglegesítésével)

5.5. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.6. Számla

A Szolgáltató papíralapú vagy  távszámlát állít ki, melyet a termék Felhasználó részére történő átadásával egyidejűleg a Felhasználónak átad illetve egyeztetett e-mail címre megküld – ez esetben célszerű a levélszemét mappát is ellenőrizni. A számla helytelen kezeléséből illetve a biztonsági beállításoktól vagy helytelen nyomtatásból adódó hivatkozást a kiegyenlítés késedelmére vonatkozólag nem áll módunkban figyelembe venni. A küldést jelezzük, amennyiben 24 órán belül nem érkezik válasz, azt elfogadottnak tekintjük.  Házhoz szállítás esetén a kiszállított termékhez csatolva kerül átadásra. Amennyiben bármely oknál fogva a papír alapú számla pótlásra szorul, (szállítási sérülés, rongálódás, megsemmisülés, elvesztés…stb.), azt írásban kell jelezni Szolgáltató felé az oldalon megadott elérhetőségek egyikén. Szolgáltató az írásbeli jelzést követően hiteles másolatot állít ki, és küldi meg Felhasználó részére.

Egyes tételekről külön-külön számlát nem áll módunkban kiállítani!

5.6.1 A környezetvédelmi termékdíj megfizetése.

A termékdíjat- a 2011. évi LXXXV. Törvényben foglalt nyomdatermékekre kell megfizetni. Ez az összeg a számlázáskor a termék egységárába építve szerepel, melynek alapja a termék egy darabra vetített súlya (min. 50% reklámot tartalmazó kiadvány) A megrendelt termékek esetében az ajánlatban a Termékdíj sorban feltüntetetett összeg kerül felszámításra.
A termékdíjjal kapcsolatosan megrendelő köteles nyilatkozatot tenni. Amennyiben a megrendelő nyilatkozata alapján a termék nem díjköteles, úgy a termékdíj nem kerül felszámításra. A nyilatkozatot  visszaigazoló e-mailünkhöz mellékeljük, melyet aláírva kérünk elektronikus formában visszaküldeni az info@aradesign.hu címre.

5.7. Fizetés

-Előreutalás

-Készpénz

-Banki átutalás (késleltetett)

-Bankkártyás fizetés
(Amennyiben ezt választotta, a Fizetés gombot követően a Weboldal átirányítja a Paypal/Barion fizetési felületére, ahol a bankkártya adatainak megadásával teljesítheti a fizetési tranzakciót.
Tájékoztatjuk, hogy online fizetés esetén a Barion nem továbbít személyes adatokat felénk, a bankkártya adatokat a Barion biztonságos felületén szükséges megadnia, azokról az adatkezelő nem szerez tudomást. Az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatás díját, és tranzakció azonosítót továbbít a Barionnak. További információk a Barion adatkezelési szabályzatában érhetők el: http://secure.barion.com/Contract/GetDocument?key=akt.)

5.7.1. Előre utalás

A Felhasználó első megrendelésének visszaigazolásával egy időben elektronikus formában Díjbekérőt állít ki, mely alapján az abban foglaltaknak megfelelően átutalja a díjbekérőben szerepeltetett összeget. Az összeg beérkezését követően 2 munkanapon belül a Szolgáltató értesítést küld, és ezzel egy időben kerül a megrendelés végleges státuszba. A teljesítés határideje ezen időponttól indul.

5.7.2. Utánvéttel árut nem küldünk

5.7.3. Személyes Átvétel esetén kizárólag (egyéb megállapodás hiányában) készpénzben történhet a számla kiegyenlítése, amennyiben nem előre utalással került kifizetésre. Ez utóbbi esetben a személyes átvétel pénzügyi tranzakcióval nem jár.

5.8. Átvételi lehetőség, Szállítás, Teljesítés határideje

5.8.1. MPL futárszolgálat

A kiszállítást a „kiszállítás” menüpont alatt található szállítási lehetőségekkel végezzük.

A megrendelés teljesítésének ideje (mely megegyezik a megrendelt termék Szolgáltató által a futárszolgálatnak történő átadásának időpontjával) a megrendelt termék mennyisége és egyedisége illetve a Szolgáltató pillanatnyi terheltségének függvényében kerül meghatározásra, melyről a Szolgáltató a visszaigazolásban küld tájékoztatást. (alap esetben 3-5 munkanap)

A vállalkozó jelen szerződésben megadott határidőt meghaladó maximum 5 napos késedelme, – előre nem látható technikai okok esetén – határidőben történő teljesítésnek minősül. Ezt meghaladó késedelem esetén a megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, és az átadott előleget teljes vételárat visszakövetelni. A megrendelő késedelme (előreutalás késedelme, anyagleadásból illetve annak meg nem feleléséből kifolyólagos késedelem) a vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

A csomag aktuális helyzetéről a futárcég küld értesítő e-mailt vagy SMS-t.

Felhasználó a futárszolgálattal felveheti a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt. A futárszolgálat telefonszáma:

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítás közben bekövetkezett sérülésekből adódó kár megtérítését illetve a termék újragyártását megrendelő csak a termék értékének megfelelő csomagbiztosítási díjat a szállítási díj növekményeként megfizeti. Ez esetben a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek részletes megadása

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5.9.2. Posta csomag

5.9.3. Személyes átvétel

Megrendelő köteles a készre jelentéstől számított 5 napon belül a terméket átvenni, amennyiben e határidőn belül megrendelő a terméket nem veszi át, úgy a -termék ára esedékessé válik- és a terméket a vállalkozó felelős őrzésbe veszi, a tárolásért napi 100- 1000.-Ft+ ÁFA tárolási díjat számíthat fel mennyiségtől függően.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete termászetes személy esetén

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést mint online megrendelés megerősített visszaigazolását követően a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató , vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak, elállási jog a fogyasztót nem illeti meg.

7. Szavatosság

7.1. Minőségi kifogások kezelése

A megrendelő az elkészült nyomtatvány átvételének során mennyiségi és minőségi ellenőrzést végezhet. A minőségi kifogásait a megrendelő, jogvesztés terhe mellett az átvételtől számított 8 munkanapon belül a vállalkozóhoz írásban be kell jelentenie. Az estleges korrektúra során a megrendelő által megjelölt hibák kijavításának elmulasztása – amennyiben az nem korlátozza a nyomtatvány használhatóságát (pl. a használhatóságot korlátozza: pl. telefonszám, cím elírása) – maximum 30% árengedményre jogosít. Nem a vállalkozó által szerkesztett és nyomtatásra előkészített nyomtatványok esetén, az abban lévő hibákért a vállalkozót felelősség nem terheli. A képernyőn megjelenített grafikai terv és a legyártott nyomat színe közötti eltérésre hivatkozással emelt minőségi kifogás kizárva! 

További esetleges minőségi kifogásokat elkerülendő teendők: 

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Aradesign Kft.

Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Ráday u. 59.

Telefonszám: 0628636071

E-mail cím: info@aradesign.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Aradesign Kft.

Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Ráday u. 59.

Telefonszám: +36703915432

E-mail cím: info@aradesign.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
 • mellett működő Békéltető Testület
 • (Pest Megyei Békéltető Testület)
 • 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • /https://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes/
 • Bírósági eljárás kezdeményezése,
 • Stb…

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek/szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.07.01.