Termékdíj tájékoztató

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2014. évi LXXXV. törvény.

2015. január 1-jétől hatályba lép az új környezetvédelmi termékdíjról rendelkező törvény. A törvény módosítása változásokat hoz a nyomdai termékekre is vonatkozó környezetvédelmi termékdíj fizetésével kapcsolatban!

A környezetvédelmi termékdíjat – nyomdai termékek után – a termék első belföldi forgalomba-hozója vagy saját célú felhasználója köteles megfizetni. (Tehát a nyomda).
Az első forgalomba hozót terheli a rendszer nyilvántartása, adminisztrációja, a bevallás és a befizetés. A reklámhordozó papír (mint termékdíjköteles termék) 2015. évi termékdíjtétele:

85 Ft +Áfa / kg

A termékdíjat a számlán fel kell tüntetni. Amennyiben a termék nem díjköteles, abban az esetben a megrendelő írásos nyilatkozata szükséges arra vonatkozólag, hogy a gyártandó termék nem gazdasági reklámot tartalmaz és nem csomagolóanyagként kerül felhasználásra.

A saját ügyviteli rendünk szerint – amennyiben a kiadványról egyértelműen megállapítható, hogy reklámcélú, azaz termékdíj köteles – úgy a vonatkozó termékdíj a vevő nyilatkozata nélkül is szerepel a számlán!

A törvény célja:

A környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését.

Gazdasági reklám: olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő.

Termékdíj nyilatkozat letöltése